Hrady a zámky Lužické hory

Staré Křečany

Orlí roh

Staré Křečany

Nad soutokem říčky Křinice a Brtnického potoka bylo v roce 1994 objeveno bezejmenné slovanské hradiště, které pochází z konce 8. až 10. století, kdy v Čechách vládli Přemyslovci.

Brtnický hrádek

Staré Křečany

O hrádku se nedochovaly žádné písemné zmínky.

toplist