Turistické cíle v Lužických horách

Staré Křečany

Jeskyně Vinný sklep u Kyjova

Staré Křečany

Jeskyně Vinný sklep se nalézá 1 km západně od Kyjova.

Brtnický hrádek

Staré Křečany

O hrádku se nedochovaly žádné písemné zmínky.

Údolí Brtnického potoka

Staré Křečany

Nádherné údolí Brtnického potoka se táhne mezi obcí Brtníky a bývalou osadou Zadní Doubice.

Orlí roh

Staré Křečany

Nad soutokem říčky Křinice a Brtnického potoka bylo v roce 1994 objeveno bezejmenné slovanské hradiště, které pochází z konce 8. až 10. století, kdy v Čechách vládli Přemyslovci.

toplist