Jaskinie

Jaskinia Pusté kostely

Velenice

Pusté kostely są dosyć rozległą komorą wyrąbaną w piaskowcu.

Jaskinia koło Sloupu w Czechach

Sloup v Cechach

W skałach w okolicy Sloupu w Czechach znajduje się szereg ciekawych jaskini

toplist